Gospodarske delegacije so pomemben del poslovnega programa na slovenskem paviljonu in so organizirane z namenom širitve poslovnih priložnosti za slovensko gospodarstvo na novih trgih. Program delegacij je zasnovan v sodelovanju med javno agencijo Spirit in partnerji poslovnega programa na slovenskem paviljonu. Seznam delegacij, ki je del uradnega programa Slovenije, se lahko spreminja in dopolnjuje, skladno s programskimi usmeritvami slovenske predstavitve na Expu 2020. Delegacije, ki so del uradnega programa slovenske predstavitve na Expu 2020, morajo izpolnjevati zahteve nosilca slovenske predstavitve na Expu 2020, javne agencije Spirit Slovenija: 

  • trajanje uradnega programa delegacije ne sme bit krajše od dveh dni, 
  • del uradnega programa delegacije mora biti organizacija poslovnega foruma za tuje partnerje na slovenskem paviljonu (celotna organizacija in izvedba foruma je v domeni nosilca delegacije),
  • udeležencem delegacije mora biti zagotovljeno B2B mreženje s potencialnimi poslovnimi partnerji (bodisi na slovenskem paviljonu ali na drugih, z Expo povezanih prizoriščih).  

Podjetja, ki želijo sodelovati v delegacijah, morajo oddati svoje prijave na način, ki je javno objavljen na spletnih mestih nosilca posamezne delegacije. Število udeležencev posamezne delegacije je omejeno. Za udeležbo v delegacijah so za podjetja predvidene finančne spodbude, ki jih v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo zagotavlja Slovenski podjetniški sklad. Več informacij o pogojih za pridobitev spodbude je na voljo tukaj.

 

PODNEBJE IN BIODIVERZITETA

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija

1. – 5. 10. 2021 Prijave zaprte

VESOLJE

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija

20. – 24. 10. 2021

Prijave zaprte

PAMETNA MESTA PRIHODNOSTI

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Združenjem Yes

3. - 7. 11. 2021

Prijave zaprte

VISOKOTEHNOLOŠKE REŠITVE NA PODROČJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Združenjem Yes

3. - 7. 11. 2021

Prijave zaprte

NAPREDNI MATERIALI IN TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE REŠITVE ZA PAMETNE TOVARNE

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenija

21. – 24. 11. 2021 Prijave zaprte

ŽENSKE V MANAGEMENTU

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Združenjem Manager

5. – 10. 12. 2021 Prijave zaprte

NAGRAJENE INOVATIVNE DIGITALNE REŠITVE

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija

8. – 12. 12. 2021 Prijave zaprte

SLOVENIJA SE PREDSTAVI: KOROŠKA REGIJA

Nosilec: Regijska razvojna agencija Koroška

8. - 12. 12. 2021 Prijave zaprte

DIGITALIZACIJA IN UMETNA INTELIGENCA

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije

12. – 16. 12. 2021 Prijave zaprte

SLOVENIJA SE PREDSTAVI: GORENJSKA

Nosilec: BSC Kranj, regijska razvojna agencija

17. - 21. 12. 2021 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE »ALPSKA REGIJA«

Gospodarska delegacija predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva Alpske regije, v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Osrednji dogodek obiska je B2B  turistični workshop »Alpska Slovenija«, 21.12.2021, na slovenskem paviljonu s predstavniki lokalnih tour operaterjev in turističnih agentov.

17. - 22. 12. 2021 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE »LJUBLJANA & OSREDNJA SLOVENIJA«

Gospodarska delegacija predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva Ljubljane & Osrednje Slovenije, v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Osrednji dogodek obiska je B2B  turistični workshop »Ljubljana & Osrednja Slovenija«, 13.1.2022, na slovenskem paviljonu s predstavniki lokalnih tour operaterjev in turističnih agentov.

9. - 14. 1. 2022 Prijave zaprte
SLOVENSKA LOGISTIČNA GOSPODARSKA DELEGACIJA 9. - 14. 1. 2022 Prijave zaprte

POTOVANJA, POVEZOVANJA IN MOBILNOST

Nosilec: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenija

12. - 16. 1. 2022 Prijave zaprte

SLOVENIJA SE PREDSTAVI: CELJE

Nosilec: Regionalna gospodarska zbornica Celje

15. - 16. 1. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA "TRAJNOSTNI RAZVOJ IN LES KOT TRAJNOSTNI MATERIAL PRIHODNOSTI"

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije

16. – 21. 1. 2022 Prijave zaprte

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija

25. – 29. 1. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA "POSLOVANJE V ZAE"

2. - 6. 2. 2022

Prijave zaprte

DELEGACIJA POMURSKIH ŽUPANOV

Nosilec: V sodelovanju z EXPANO Murska sobota

6. - 8. 3. 2022 Prijave zaprte

OSREDNJA GOSPODARSKA DELEGACIJA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE, EXPO 2020 DUBAJ

Osrednja gospodarska delegacija predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva, v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Osrednji dogodek obiska je B2B  osrednji turistični workshop s predstavniki lokalnih tour operaterjev in turističnih agentov, 9.2.2022. Workshop bo potekal na lokaciji izven EXPA, sledil mu bo tudi obisk slovenskega paviljona.

6. - 11. 2. 2022 Prijave zaprte

OSREDNJA POSLOVNA DELEGACIJA OBRTNO-PODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Nosilec: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

9. – 13. 2. 2022 Prijave zaprte

PREHRANA IN KMETIJSTVO

Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije

11. – 16. 2. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE »TERMALNO-PANONSKA REGIJA«

Gospodarska delegacija predstavnikov slovenskega turističnega gospodarstva Termalno-Panonske regije, v organizaciji Slovenske turistične organizacije. Osrednji dogodek obiska je B2B  turistični workshop »Termalno-Panonska regija«, 1.3.2022, na slovenskem paviljonu s predstavniki lokalnih tour operaterjev in turističnih agentov.

25. 2 - 2. 3. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA 'MLADE PODJETNICE'

Nosilec: V sodelovanju z Agencijo Formitas in Spirit Slovenija

2. - 6. 3. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA »PRILOŽNOSTI SODELOVANJA Z GOSPODARSTVOM PRIMORSKE REGIJE«

Nosilec: V sodelovanju s Primorsko gospodarsko zbornico

13. - 18.3. 2022 Prijave zaprte

DELEGACIJA DOLENJSKIH ŽUPANOV

Nosilec: V sodelovanju z Regionalni mrazvojnim centrom Novo mesto

19. - 20. 3. 2022 Prijave zaprte

MLADI V MANAGEMENTU

Nosilec: Javna agencija Spirit Slovenija v sodelovanju z Združenjem Manager

20. – 24. 3. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA 'INOVATIVNE VODNE TEHNOLOGIJE'

Nosilec: Ministrstvo za zunanje zadeve

21. - 25. 3. 2022 Prijave zaprte

DELEGACIJA GRADBENIŠTVA IN KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA EXPO 2020 DUBAJ

Nosilec: V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije

21. - 25. 3. 2022 Prijave zaprte

POSLOVNA DELEGACIJA »PRILOŽNOSTI SODELOVANJA Z GOSPODARSTVOM KOROŠKE«

Nosilec: V sodelovanju s Koroško gospodarsko zbornico

26. 3. - 30. 3. 2022 Prijave zaprte

DELEGACIJA REGIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJ

Nosilec: V sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo Koroške

27. 3. - 1. 4. 2022 Prijave zaprte

DELEGACIJA SLOVENSKEGA PODJETNIŠKEGA SKLADA, REGIONALNO RAZVOJNE AGENCIJE  AJDOVŠČINA IN PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA

Nosilec: V sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom

28. - 31. 3. 2022 Prijave zaprte

GOSPODARSKA DELEGACIJA INVESTIRAJTE V SLOVENIJO, INVESTIRAJTE V E-MOBILNOST / INVESTIRAJTE V DIGITALIZACIJO, PAMETNA MESTA IN V UMETNO INTELIGENCO

Nosilec: Spirit Slovenija

28. 3. - 1. 4. 2022 Prijave zaprte
  • Facebook
  • Twitter
  • instagram

#exposlovenia
#ifeelslovenia
#beethefuture

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova 60, SI-1000 Ljubljana +386 1 589 18 70