Salonit Anhovo

Proizvodnja gradbenega materiala.

Deli: FB TW

Salonit Anhovo se danes uvršča med eno najbolj tehnološko dovršenih in trajnostno naravnanih cementarn v Evropi.

  • Naziv podjetja: Salonit Anhovo d.d.
  • Osnovna dejavnost: Proizvodnja, razvoj, aplikacije in oskrbovanje porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

Svojo odgovornost do narave in skupnosti izkazuje s skrbno rabo virov, usmerjenostjo v krožno gospodarstvo in udejanjanjem trajnostnega razvoja. Ob 100. obletnici delovanja maja letos so v Salonitu Anhovo predstavili svojo razvojno pot do brezogljične cementarne do leta 2035.

Dogodki partnerja

02.10.2021 / 11:00 / Slovensko poslovno središče

Poslovni forum Slovensko zeleno in krožno gospodarstvo

05.10.2021 / 17:00 / Slovensko poslovno središče

Salonit Anhovo

Expo 2020 Dubai
Expo 2020 Dubai
uradna spletna stran
  • Facebook
  • Twitter
  • instagram

#exposlovenia
#ifeelslovenia
#beethefuture

SPIRIT Slovenija, javna agencija
Verovškova 60, SI-1000 Ljubljana +386 1 589 18 70